Proces rekrutacji

Etap I

Za pomocą formularza prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego.

Etap II

  1. Po selekcji otrzymanych aplikacji skontaktujemy się z wybranymi osobami z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.
  2. W spotkaniu udział biorą wybrani partnerzy SENDERO Tax & Legal i jest to etap oceny kandydata/ kandydatki.
  3. Spotkanie drugie to test merytoryczny w zakresie kompetencji zawodowych.
  4. Kandydatka/ kandydat, który przejdzie z sukcesem proces rekrutacyjny zapraszany jest na trzecie spotkanie celem ustalenia warunków współpracy.