II konsultuje – nowe przepisy w sprawie cen transferowych 14 stycznia 2019

8 stycznia Ministerstwo Finansów zorganizowało kolejne spotkanie, na którym omawiane były nowe przepisy w zakresie cen transferowych. W wydarzeniu wzięło udział liczne grono ekspertów podatkowych – w tym przedstawicieli biznesu i branży doradztwa podatkowego. SENDERO Tax & Legal reprezentowali Andrzej Jagiełło i Michał Wodzicki – specjaliści z zakresu cen transferowych.

(więcej…)

Sukces naszego Klienta 10 stycznia 2019

Sukces naszego Klienta

8 stycznia 2019 roku w Katowicach wręczono 11 pierwszych decyzji o wsparciu nowych inwestycji, wydanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE) na podstawie nowych regulacji, obowiązujących od września 2018. Jedną z decyzji otrzymała firma Simoldes – producent z branży automotive. Na uroczystości w imieniu firmy decyzję odebrał radca prawny, partner SENDERO Tax & Legal Łukasza Lubaszka, którego zespół pracował nad uzyskaniem pakietu pomocy publicznej dla tego Klienta. Wartość inwestycji objętych wszystkimi 11 decyzji to 930 mln zł, a ich realizacja przyczyni się do utworzenia 830 miejsc pracy. Gratulujemy naszemu Klientowi sukcesu! Dziękujemy też zespołowi KSSE za dobrą, profesjonalną współpracę.

 

Szkolenie dla OIRP we Wrocławiu 8 stycznia 2019

W dniach 11-13 stycznia 2019 roku w Karpaczu odbędzie się szkolenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzącymi szkolenie będą nasi radcy prawni Łukasz Lubaszka, Szymon Szurgacz i Filip Firut.
 
Więcej szczegółów tutaj.

Zgłaszanie sprawozdań finansowych – dalsze zmiany 3 stycznia 2019

Zgłaszanie sprawozdań finansowych – dalsze zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadza kolejne zmiany w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowela Ustawy o KRS dotyczy przede wszystkim zasad zgłaszania dokumentów finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Zmiany przewidują szerszy krąg osób upoważnionych. Zmiana istotna, rozszerzająca krąg osób uprawnionych do zgłoszenia dokumentów finansowych drogą elektroniczną na prokurentów oraz zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Regulacja ta stanowi też wyjątek od ogólnych reguł reprezentacji przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Zmiany dopuszczają również zgłoszenie kopii dokumentów finansowych sporządzonych przed 30 września 2018 r. Oznacza to m.in. że zaległe sprawozdania finansowe sporządzone w formie papierowej przed 30 września 2018 r. mogą także po tej dacie zostać zgłoszone w formie kopii podpisanych w sposób określony w art. 19e ust. 2 Ustawy o KRS.

Więcej na ten temat tutaj.

Udział SENDERO Tax & Legal w konsultacjach nowych przepisów podatkowych 20 grudnia 2018

18 grudnia w Ministerstwie Finansów zorganizowane zostało spotkanie dotyczące wchodzących z początkiem przyszłego roku w życie przepisów o cenach transferowych. W wydarzeniu udział wzięło liczne grono ekspertów – przedstawicieli branży doradztwa podatkowego i biznesu. SENDERO Tax & Legal reprezentowali Andrzej Jagiełło i Michał Wodzicki – specjaliści z zakresu cen transferowych.

Celem konsultacji była wymiana opinii i wniosków dotyczących nowych przepisów, w szczególności w zakresie:

  • zakresu i kryteriów stosowania instrumentów recharakteryzacji oraz nierozpoznania transakcji,
  • stosowania alternatywnych metod weryfikacji cen transferowych i technik wyceny,
  • instytucji „safe harbours” dla usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek,
  • progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, w tym kwestii związanych z określaniem transakcji o charakterze jednorodnym,
  • korekt cen transferowych i warunków ich stosowania,
  • identyfikacji powiązań pomiędzy podmiotami.

W czasie konsultacji przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali otwarte i elastyczne podejście, wyjaśniając liczne wątpliwości podatników w zakresie nowych regulacji. Efektem spotkania mają być objaśnienia podatkowe, których wydanie planuje Ministerstwo Finansów.

Przedstawiciele SENDERO będą uczestniczyć w konsultacjach nowych przepisów podatkowych 17 grudnia 2018

Udział SENDERO Tax & Legal w konsultacjach nowych przepisów podatkowych

18 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie odbędą się konsultacje podatkowe dotyczące nowych regulacji w zakresie cen transferowych. SENDERO Tax & Legal będą reprezentować doradcy podatkowi Michał Wodzicki i Andrzej Jagiełło. Uczestnicy podejmą próbę zidentyfikowania istotnych kwestii, mogących budzić wątpliwości interpretacyjne w nowych regulacjach, jak również wstępnemu określeniu zakresu objaśnień podatkowych, jakie mają być wydane jako rezultat przeprowadzonych konsultacji.

Michał Wodzicki prelegentem XXVI Konferencji Biegłych Referentów 13 grudnia 2018

XXVI Konferencja Naukowa pod tytułem „Współczesne problemy rachunkowości, rewizji finansowej i podatków”

6 grudnia 2018 we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Oddział Regionalny Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jednym z prelegentów konferencji był Michał Wodzicki, doradca podatkowy w dziale doradztwa podatkowego SENDERO Tax & Legal. Michał wygłosił odczyt na temat „Podsumowania pierwszego roku obowiązywania cen transferowych”.

Czy opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy są kosztem podatkowym? 29 listopada 2018

Opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy to nie koszt podatkowy

Działania ograniczające dalsze straty nie są zabezpieczeniem źródła przychodów. Decydując się na zawarcie umowy na czas określony trzeba liczyć się z ryzykiem gospodarczym. Innego zdania są sądy i konsekwentnie stają po stronie podatników.

Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Przedawnienie roszczeń pracownika z wypadku przy pracy 15 listopada 2018

Pracodawca nie może powołać się na przedawnienie roszczeń pracownika z wypadku przy pracy, jeżeli naruszył podstawowy obowiązek dbałości o życie i zdrowie pracownika. Orzekł tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12.04.2018 r.

Pełna treść orzeczenia dostępna >> tutaj.

Wzmacniamy kompetencje działu podatkowego 14 listopada 2018

Wzmocnienie kompetencji z zakresu podatków. Zespół podatkowy SENDERO Tax & Legal uczestniczył w dwudniowych, wewnętrznych warsztatach dotyczących podatków dochodowych, VAT, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i ordynacji podatkowej. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą nam jeszcze lepiej reprezentować interesy naszych Klientów.

(więcej…)