Partnerzy SENDERO Tax & Legal na LEGAL MARKET DAY 2018 12 marca 2018

2 marca 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się 5 jubileuszowa ogólnopolska konferencja LEGAL MARKET DAY 2018. Organizatorem wydarzenia był Tomczak Stanisławski Marketing. Wśród 200 uczestników spotkania naszą Kancelarię reprezentowała radca prawny, partner Anna Skowron. Konferencja zrzeszająca adwokatów, radców prawnych i specjalistów od marketingu, poruszyła tematy związane z wyłonieniem obrazu nowoczesnej kancelarii, jej rozwojem i dostosowaniem do obowiązujących trendów. Z entuzjazmem i radością wprowadzimy zdobytą wiedzę oraz inspirujące pomysły do naszej działalności.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją z konferencji. Materiał dostępny tutaj.

Promocja a prawo do odliczenia VAT 8 marca 2018

Promocja a prawo do odliczenia VAT: Firma nie straci prawa do odliczenia VAT od zakupu towarów, które w akcji promocyjnej są sprzedawane po cenie niższej niż ich wartość rynkowa. Muszą one jednak mieć związek z działalnością opodatkowaną.

Więcej na ten temat tutaj.

Trybunał w Sztrasburgu: niejawna kontrola pracownika w sklepie to naruszenie jego prywatności 6 marca 2018

Trybunał w Sztrasburgu: niejawna kontrola pracownika w sklepie to naruszenie jego prywatności. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 stycznia uznał, że monitorowanie – bez ich wiedzy – sprzedawców w hiszpańskim supermarkecie stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników. Skargę do Trybunału wniosło pięciu byłych pracowników hiszpańskiego supermarketu, a sprawa dotyczyła niejawnego monitorowania ich stanowisk pracy przy pomocy ukrytej kamery. Rozwiązanie takie zostało zastosowane przez pracodawcę po tym, jak odkryto szereg nieprawidłowości pomiędzy faktycznym a kasowym stanem towaru w sklepie. Pracodawca zainstalował zarówno kamery widoczne, jak i niewidoczne, o których pracownicy nie zostali powiadomieni. Wszyscy pracownicy podejrzewani o kradzieże zostali wezwani do menadżera, gdzie pokazano im zapisy z ukrytych kamer. Skarżący zostali w ten sposób przyłapani na kradzieży towaru, co przyniosło skutek w postaci dyscyplinarnego zwolnienia ich z pracy.

Pełna treść wyroku tutaj.

Ciekawe orzeczenie dla właścicieli sklepów i ich klientów 27 lutego 2018

Ciekawe orzeczenie dla właścicieli sklepów i ich klientów. Właściciel sklepu odpowiada za skutki wypadku klienta w sklepie, jeżeli nienależycie nadzorował wykonywanie usług przez firmę zewnętrzną.

Pełny tekst orzeczenia dostępny tutaj.

Ważne orzeczenie dla pełnomocników procesowych i ich klientów 21 lutego 2018

Ważne orzeczenie dla pełnomocników procesowych i ich klientów. SN: nie można uznać za skutecznie doręczoną korespondencję sądową, jeśli zostaje ona wysłana w sposób, który uniemożliwił stronie jej odbiór.

Pełna treść orzeczenia dostępna tutaj.

Kolejny sukces SENDERO – uzyskanie zwrotu podatku w ramach procedury VAT Refund 5 lutego 2018

W sprawie toczącej się przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście dzięki wsparciu naszych doradców podatkowych kolejny Klient SENDERO Tax & Legal uzyskał zwrot podatku VAT z tytułu nabycia usług od polskiego podatnika w ramach procedury VAT Refund. Wysokość otrzymanego zwrotu to prawie 1. 000. 000 zł.

Skarbówka zweryfikuje zdolność kredytową firmy 2 lutego 2018

Skarbówka zweryfikuje zdolność kredytową firmy: Jeśli fiskus uzna, że spółka nie ma zdolności kredytowej, wyrzuci odsetki z kosztów. Dotąd US sprawdzał, czy oprocentowanie zostało ustalone na rynkowych warunkach. Teraz oceni, czy rynkowe jest w ogóle samo zadłużenie.

Pełna treść dostępna tutaj.

W gąszczu przepisów: VAT – rynkowa wartość znaku towarowego nie jest zapłatą 22 stycznia 2018

W razie wniesienia do S.K.A. aportu w postaci znaku towarowego, podstawą opodatkowania nie będzie jego wartość rynkowa, lecz wartość nominalna obejmowanych w zamian akcji lub udziałów. Pełna treść orzeczenia dostępna jest tutaj.

W gąszczu przepisów: ważne dla pełnomocników firm zagranicznych 3 stycznia 2018

SN: postępowanie sądowe jest dotknięte nieważnością, jeśli strona, będąca obcokrajowcem, nie włada dostatecznie dobrze językiem polskim, a mimo tego jest przesłuchiwana bez udziału tłumacza. Jeśli jednak biegle włada ona językiem polskim, to tłumacz przy jej przesłuchaniu jest zbędny. Pełne orzeczenie sądu tutaj.

Michał Wykurz prelegentem XXV Konferencji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 19 grudnia 2017

Miło nam poinformować, że na XXV Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Zawodowej „Dziś i jutro polskiej rachunkowości, rewizji finansowej i podatków”, która odbyła się 14 grudnia 2017 roku w Hotelu IBIS, jednym z prelegentów był nasz doradca podatkowy Michał Wykurz.  W organizowanej przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu konferencji, Michał wygłosił referat pt. „Dobra wiara i należyta staranność w kontekście prawa do odliczenia VAT – przegląd praktyki władz podatkowych”.