Newsletter 4/2018 – Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa 22 maja 2018

Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa. Sprawa będąca przedmiotem rozważań Trybunału dotyczyła sposobu ustalania podstawy opodatkowania akcyzą piw smakowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 3/2018 – Krótszy czas przechowywania akt pracowniczych 11 kwietnia 2018

Prezydent podpisał ustawę, która skraca czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwe będzie prowadzenie i przechowywanie tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ustawa zmienia też obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 2/2018 -Przedłużono terminy na przygotowanie dokumentacji TP 16 marca 2018

Minister Finansów podpisała rozporządzenie przedłużające terminy związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych z końca marca na koniec września.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 1/2018 – Będą zmiany terminów przedawnienia roszczeń cywilnych? 22 lutego 2018

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów kodeksu cywilnego, polegającą na skróceniu podstawowych terminów przedawnienia. Celem projektowanych zmian jest m. in. dyscyplinowanie wierzycieli do szybszego dochodzenia swoich praw. 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 17/2017 – Kolejna rewolucja w CIT – ograniczenie w odliczaniu kosztów finansowania dłużnego 19 grudnia 2017

Przyjęta nowelizacja Ustawy o CIT zakłada ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Ograniczenie to obejmuje również koszty związane z finansowaniem uzyskanym od podmiotów niepowiązanych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 16/2017 – Rewolucyjne zmiany dot. zaliczania wydatków na usługi niematerialne do kosztów 7 grudnia 2017

Uchwalone zostały przepisy ograniczające prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych i opłat licencyjnych. U większych podatników może to oznaczać istotny wzrost obciążeń podatkowych. Jest jednak ratunek.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 15/2017 – Wnioski do KRS przez Internet? 17 listopada 2017

Wnioski do KRS przez Internet?

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw i skierowała projekt ustawy do Sejmu. Projekt zakłada m.in. obowiązek składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS przez Internet.

Czytaj więcej

Newsletter 14/2017 – Odsetki od importu usług niezgodne z Dyrektywą VAT 24 października 2017

Odsetki od WNT i importu usług niezgodne z Dyrektywą VAT.

29 września 2017 r. ukazał się pierwszy wyrok w kwestii obowiązujących od 2017 r. przepisów dotyczących rozliczania WNT oraz importu usług (sygn. I SA/Kr 709/17). Zdaniem WSA w Krakowie nowe regulacje naruszają zasadę neutralności i są niezgodne z dyrektywą VAT.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 13/2017 – Monitoring korespondencji pracownika 2 października 2017

Pracodawca musi informować pracownika o monitoringu jego korespondencji.

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (Wielka Izba) wydał wyrok w sprawie Bărbulescu przeciwko Rumunii (skarga nr 61496/08). Wynika z niego, że monitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika bez wcześniejszego poinformowania go o tym fakcie stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 12/2017 – Odszkodowania za antykonkurencyjne zachowania 20 września 2017

W gospodarce dochodzi czasem do zawierania przez konkurencyjne firmy porozumień, których skutkiem jest na przykład wzrost cen. Zdarza się również, że firma o silnej pozycji rynkowej narzuca swoim konkurentom niekorzystne warunki. Takie działania od wielu lat są ścigane przez władze antymonopolowe, które nakładają za nie wysokie kary. W polskim prawie nie było jednak dotąd precyzyjnych regulacji umożliwiających pokrzywdzonym takimi działaniami dochodzenie odszkodowań np. za nabycie towarów po zawyżonej cenie.

Czytaj więcej

Pobierz plik