Newsletter 2/2019 – Zmiany w cenach transferowych 10 stycznia 2019

Zmiany w cenach transferowych – rewolucyjne podejście w zakresie transakcji finansowych

1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany przepisów ustaw o PIT i CIT dotyczące cen transferowych m.in. w zakresie uproszczonych rozwiązań (tzw. safe harbours) przewidzianych dla transakcji finansowych.

Czego dotyczą nowe przepisy?

Nowe regulacje dotyczą prostych form finansowania dłużnego udzielanego między podmiotami powiązanymi (tj. pożyczek, obligacji, kredytów). Przepisy przewidują – przy spełnieniu określonych kryteriów – znaczące ograniczenie ryzyka związanego z transakcjami finansowymi, które dokonywane są pomiędzy podmiotami powiązanymi. Regulacje tego typu zostały wprowadzone po raz pierwszy do polskiego systemu podatkowego, a ich stosowanie jest fakultatywne.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 1/2019 – Nie ma już okresowych szkoleń BHP w biurach 3 stycznia 2019

1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu Pracy likwidująca szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Do tej pory pracownik miał obowiązek odbywać wstępne i okresowe szkolenia bhp, bez względu na zajmowane stanowisko. Przepisy Kodeksu Pracy przewidywały, że pracodawca musi zapewnić pracownikowi przeszkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przed dopuszczeniem go do pracy jak i w trakcie zatrudnienia, poddając pracownika szkoleniom okresowym. Zdaniem rządu, Kodeks Pracy nazbyt rygorystycznie wdrażał regulacje unijne w sprawie szkoleń, obejmując obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 9/2018 – Nowe zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi 21 grudnia 2018

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy podatkowe związane z rozliczaniem samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celach prywatnych. Zmienione przepisy dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od dochodów osób prawnych. Regulacje VAT w tym aspekcie pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 8/2018 – Zbliżają się kolejne zmiany przepisów podatkowych 13 listopada 2018

Kolejne zmiany przepisów podatkowych, kolejny rok z rzędu przedsiębiorców czeka podatkowa rewolucja.

Projekty zmian ustaw podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., liczą w sumie ponad 300 stron. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych zmian należą:

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 7/2018 – Nowa Ordynacja Podatkowa 19 września 2018

Nowa Ordynacja Podatkowa – rewolucja czy ewolucja?

W Sejmie trwają prace nad nową Ordynacją Podatkową. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Proponowane regulacje wpisują się w filozofie „3xP”, będącą – zdaniem MF – podstawą do przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 6/2018 – Wydatki na usługi niematerialne kosztem podatkowym bez ograniczeń 26 lipca 2018

Kiedy wydatki na usługi niematerialne mogą być kosztem podatkowym bez ograniczeń

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzających ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 5/2018 – Korupcja w firmie – projekt ustawy 28 czerwca 2018

Korupcja w firmie – projekt ustawy: Trwają prace nad ustawą o jawności życia publicznego, tzw. ustawą antykorupcyjną. Celem regulacji jest wzmocnienie przejrzystości życia publicznego oraz przeciwdziałanie korupcji. Zmiany obejmą średnich i dużych przedsiębiorców. Poniższa publikacja przedstawia najważniejsze założenia projektu.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 4/2018 – Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa 22 maja 2018

Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa. Sprawa będąca przedmiotem rozważań Trybunału dotyczyła sposobu ustalania podstawy opodatkowania akcyzą piw smakowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 3/2018 – Krótszy czas przechowywania akt pracowniczych 11 kwietnia 2018

Prezydent podpisał ustawę, która skraca czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwe będzie prowadzenie i przechowywanie tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ustawa zmienia też obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 2/2018 -Przedłużono terminy na przygotowanie dokumentacji TP 16 marca 2018

Minister Finansów podpisała rozporządzenie przedłużające terminy związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych z końca marca na koniec września.

Czytaj więcej

Pobierz plik