Newsletter 8/2018 – Zbliżają się kolejne zmiany przepisów podatkowych 13 listopada 2018

Kolejne zmiany przepisów podatkowych, kolejny rok z rzędu przedsiębiorców czeka podatkowa rewolucja.

Projekty zmian ustaw podatkowych, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., liczą w sumie ponad 300 stron. Planowane nowelizacje będą dotyczyły głównie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych zmian należą:

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 7/2018 – Nowa Ordynacja Podatkowa 19 września 2018

Nowa Ordynacja Podatkowa – rewolucja czy ewolucja?

W Sejmie trwają prace nad nową Ordynacją Podatkową. Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Proponowane regulacje wpisują się w filozofie „3xP”, będącą – zdaniem MF – podstawą do przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 6/2018 – Wydatki na usługi niematerialne kosztem podatkowym bez ograniczeń 26 lipca 2018

Kiedy wydatki na usługi niematerialne mogą być kosztem podatkowym bez ograniczeń

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzających ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 5/2018 – Korupcja w firmie – projekt ustawy 28 czerwca 2018

Korupcja w firmie – projekt ustawy: Trwają prace nad ustawą o jawności życia publicznego, tzw. ustawą antykorupcyjną. Celem regulacji jest wzmocnienie przejrzystości życia publicznego oraz przeciwdziałanie korupcji. Zmiany obejmą średnich i dużych przedsiębiorców. Poniższa publikacja przedstawia najważniejsze założenia projektu.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 4/2018 – Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa 22 maja 2018

Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa. Sprawa będąca przedmiotem rozważań Trybunału dotyczyła sposobu ustalania podstawy opodatkowania akcyzą piw smakowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 3/2018 – Krótszy czas przechowywania akt pracowniczych 11 kwietnia 2018

Prezydent podpisał ustawę, która skraca czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwe będzie prowadzenie i przechowywanie tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ustawa zmienia też obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 2/2018 -Przedłużono terminy na przygotowanie dokumentacji TP 16 marca 2018

Minister Finansów podpisała rozporządzenie przedłużające terminy związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych z końca marca na koniec września.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 1/2018 – Będą zmiany terminów przedawnienia roszczeń cywilnych? 22 lutego 2018

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów kodeksu cywilnego, polegającą na skróceniu podstawowych terminów przedawnienia. Celem projektowanych zmian jest m. in. dyscyplinowanie wierzycieli do szybszego dochodzenia swoich praw. 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 17/2017 – Kolejna rewolucja w CIT – ograniczenie w odliczaniu kosztów finansowania dłużnego 19 grudnia 2017

Przyjęta nowelizacja Ustawy o CIT zakłada ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Ograniczenie to obejmuje również koszty związane z finansowaniem uzyskanym od podmiotów niepowiązanych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 16/2017 – Rewolucyjne zmiany dot. zaliczania wydatków na usługi niematerialne do kosztów 7 grudnia 2017

Uchwalone zostały przepisy ograniczające prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych i opłat licencyjnych. U większych podatników może to oznaczać istotny wzrost obciążeń podatkowych. Jest jednak ratunek.

Czytaj więcej

Pobierz plik