Newsletter 6/2018 – Wydatki na usługi niematerialne kosztem podatkowym bez ograniczeń 26 lipca 2018

Kiedy wydatki na usługi niematerialne mogą być kosztem podatkowym bez ograniczeń

Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów wprowadzających ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 5/2018 – Korupcja w firmie – projekt ustawy 28 czerwca 2018

Korupcja w firmie – projekt ustawy: Trwają prace nad ustawą o jawności życia publicznego, tzw. ustawą antykorupcyjną. Celem regulacji jest wzmocnienie przejrzystości życia publicznego oraz przeciwdziałanie korupcji. Zmiany obejmą średnich i dużych przedsiębiorców. Poniższa publikacja przedstawia najważniejsze założenia projektu.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 4/2018 – Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa 22 maja 2018

Akcyza na piwa smakowe nie może być wyższa niż na tradycyjne piwa. Sprawa będąca przedmiotem rozważań Trybunału dotyczyła sposobu ustalania podstawy opodatkowania akcyzą piw smakowych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 3/2018 – Krótszy czas przechowywania akt pracowniczych 11 kwietnia 2018

Prezydent podpisał ustawę, która skraca czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwe będzie prowadzenie i przechowywanie tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ustawa zmienia też obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 2/2018 -Przedłużono terminy na przygotowanie dokumentacji TP 16 marca 2018

Minister Finansów podpisała rozporządzenie przedłużające terminy związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych z końca marca na koniec września.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 1/2018 – Będą zmiany terminów przedawnienia roszczeń cywilnych? 22 lutego 2018

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów kodeksu cywilnego, polegającą na skróceniu podstawowych terminów przedawnienia. Celem projektowanych zmian jest m. in. dyscyplinowanie wierzycieli do szybszego dochodzenia swoich praw. 

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 17/2017 – Kolejna rewolucja w CIT – ograniczenie w odliczaniu kosztów finansowania dłużnego 19 grudnia 2017

Przyjęta nowelizacja Ustawy o CIT zakłada ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Ograniczenie to obejmuje również koszty związane z finansowaniem uzyskanym od podmiotów niepowiązanych.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 16/2017 – Rewolucyjne zmiany dot. zaliczania wydatków na usługi niematerialne do kosztów 7 grudnia 2017

Uchwalone zostały przepisy ograniczające prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych i opłat licencyjnych. U większych podatników może to oznaczać istotny wzrost obciążeń podatkowych. Jest jednak ratunek.

Czytaj więcej

Pobierz plik

Newsletter 15/2017 – Wnioski do KRS przez Internet? 17 listopada 2017

Wnioski do KRS przez Internet?

14 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw i skierowała projekt ustawy do Sejmu. Projekt zakłada m.in. obowiązek składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS przez Internet.

Czytaj więcej

Newsletter 14/2017 – Odsetki od importu usług niezgodne z Dyrektywą VAT 24 października 2017

Odsetki od WNT i importu usług niezgodne z Dyrektywą VAT.

29 września 2017 r. ukazał się pierwszy wyrok w kwestii obowiązujących od 2017 r. przepisów dotyczących rozliczania WNT oraz importu usług (sygn. I SA/Kr 709/17). Zdaniem WSA w Krakowie nowe regulacje naruszają zasadę neutralności i są niezgodne z dyrektywą VAT.

Czytaj więcej

Pobierz plik