Newsletter 3/2018 – Krótszy czas przechowywania akt pracowniczych

Prezydent podpisał ustawę, która skraca czas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Możliwe będzie prowadzenie i przechowywanie tej dokumentacji w postaci elektronicznej. Ustawa zmienia też obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia.

10 lat zamiast 50 lat

Ustawa skraca czas przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Kogo obejmą zmiany

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji obejmie pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r., ale przed 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie przechowywanie dokumentacji przez okres 50 lat, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych i faktycznie je przekaże. Za pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 1999 r. pracodawca nie będzie mógł złożyć raportu informacyjnego, a więc okres przechowywania dokumentacji takiego pracownika będzie wynosił 50 lat.

Poza pracownikami zmiany obejmą też ubezpieczonych zleceniobiorców oraz osoby z nimi współpracujące.

Digitalizacja dokumentacji

Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej także wówczas, gdy była ona wytworzona w postaci papierowej.

Wynagrodzenie płatne na konto

Nowe przepisy zmieniają obowiązującą zasadę wypłaty wynagrodzenia. Preferowaną formą wypłaty wynagrodzenia ma być forma bezgotówkowa. Na wniosek pracownika będzie jednak możliwa wypłata wynagrodzenia gotówką.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji również w innych sprawach związanych z prawem i podatkami.

Zespół SENDERO Tax & Legal

Pobierz plik