Audyty podatkowe

Świadczenia SENDERO Tax & Legal obejmują przeprowadzanie kompleksowych audytów podatkowych oraz pełną identyfikację możliwości działań prowadzących do oszczędności podatkowych, weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz pomoc w ich ewentualnej korekcie.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • Weryfikacja prawidłowości rozliczeń oraz sprawozdawczości podatkowej.
  • Analiza procedur stosowanych na potrzeby prowadzonych rozliczeń podatkowych.
  • Ocena prawidłowości ustalania konsekwencji podatkowych poszczególnych aktywności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. reprezentacja i reklama, transakcje z podmiotami powiązanymi, pobór podatku u źródła).
  • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego.
  • Identyfikacja możliwych działań mających na celu optymalizację rozliczeń podatkowych.
  • Asysta w ewentualnych korektach rozliczeń podatkowych oraz działaniach mających na celu odzyskanie nadpłaconych należności podatkowych.

Kontakt:

Grzegorz Młynarczyk

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 28

Tomasz Wilk

Doradca podatkowy

tel.: (71) 717 80 29