Portal Money.pl – „Czy stawka zerowa VAT przysługuje, gdy towar nie opuścił kraju?” – artykuł Szymona Karpińskiego – partnera w Sendero Tax & Legal.