Rzeczpospolita – „Dochód przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z podatku” –  artykuł Artura Wolnego – partnera w Sendero Tax & Legal.