Rzeczpospolita: „Skutki zapłaty wierzytelności, na którą utworzono odpis” artykuł specjalistki Sendero Tax & Legal – Anny Zaleskiej, poruszającej tematykę konsekwencji podatkowych, na gruncie podatku dochodowym utworzenia odpisu aktualizującego wartość wierzytelności.