W ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczyć również wynagrodzenia pracowników niezatrudnionych w dziale B+R oraz takich, którzy w zakresie swoich obowiązków nie mają wskazanej realizacji prac B+R – pod warunkiem, że wykonują oni zadania związane z taką działalnością. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 17 października 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1- 3.4010. 207.2017.3.MST), że przepisy podatkowe dają możliwość uznania za koszty kwalifikowane należności z tytułu wynagrodzeń pracowników realizujących określony cel – tj. działalność badawczo-rozwojową. Z powyższego wyprowadził wniosek, że to faktyczne wykonywanie danych czynności przesądza o tym, czy dane wynagrodzenie może zostać rozliczone w ramach ulgi B+R – i w jakiej części.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.