7 i 8 lutego 2013 r. ukazały się w Rzeczpospolitej dwa artykuły Anny Zaleskiej specjalistki ds. podatków w Sendero Tax & Legal,
omawiające problematykę statusu świadczeniodawcy przy imporcie usług w podatku VAT i zasad opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów wraz z montażem na terytorium UE.