W ostatnich latach organy podatkowe wykazują szczególne zainteresowanie podatkiem u źródła, co też automatycznie przekłada się na większą obecność tego obszaru w naszej praktyce. Wobec tego inicjatywa wydania objaśnień dotyczących poboru podatku u źródła na pewno jest słusznym ruchem. Szczególnie, że zmiany przepisów podatkowych w ostatnich latach i trudności z ich interpretacją tylko zwiększyły niepewność podatników.

 

Wydanie objaśnień powinno rozwiewać ewentualne wątpliwości. Ale czy tak jest na pewno?

 

W naszej ocenie projekt objaśnień nie odpowiada na potrzeby przedsiębiorców. Zgłosiliśmy już liczne elementy wymagające dyskusji i uszczegółowienia przed wydaniem finalnej wersji objaśnień podatkowych. Zamierzamy również brać udział w dalszych konsultacjach nad tym projektem. Wierzymy, że nasz wkład okaże się pomocny przy formułowaniu ostatecznej wersji objaśnień podatkowych