Pakiet akcyzowy już obowiązuje – co to oznacza dla firm? 7 maja 2021

1 maja 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (tzw. pakiet akcyzowy). Wprowadzone zmiany mają uszczelnić system polskiej akcyzy i pomóc wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych.

Sankcja VAT nie może służyć do karania uczciwych podatników 22 kwietnia 2021

Dobra informacja dla polskich podatników VAT. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny stanął po ich stronie wskazując na niezgodność polskich regulacji VAT z prawem unijnym. Tym razem TSUE uznał, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcja VAT) przewidziane w polskiej ustawie o VAT nie może być nakładane na podatników automatycznie, bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności

Czytaj więcej

Wyrok TSUE może oznaczać kłopoty dla polskich oddziałów firm zagranicznych 24 marca 2021

TSUE w wyroku z 11 marca 2021 r. w sprawie C-812/19 orzekł, że centrala należąca do grupy VAT i jej zagraniczny oddział spoza takiej grupy to odrębni podatnicy. Oznacza to, że usługi wykonywane pomiędzy tymi podmiotami podlegają opodatkowaniu VAT.

Korzystny wyrok TSUE: szyk rozstawny niezgodny z Dyrektywą 18 marca 2021

Dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany i korzystny wyrok, w którym orzekł, że niezgodne z Dyrektywą są przepisy polskiej ustawy o VAT, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów (WNT), od wykazania podatku

Czytaj więcej

MF unieważnia interpretacje dotyczące transakcji łańcuchowych 10 marca 2021

Publikując interpretację ogólną dotyczącą kart paliwowych, Minister Finansów stwierdził, że 1 stycznia 2021 r. doszło do utraty aktualności interpretacji indywidualnych wydanych ws. transakcji łańcuchowych. Może to oznaczać, że podatnicy którzy uzyskali interpretacje w tym zakresie nie mogą dalej korzystać z ich mocy ochronnej.  

Zmiany dotyczące przemieszczania wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r. 3 marca 2021

Przemieszczenia wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych między Polską a Wielką Brytanią, które do końca 2020 r. stanowiły dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe, od początku roku powinny być uznawane odpowiednio za eksport lub import. Co ta sytuacja oznacza dla podatników akcyzy?

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych 18 lutego 2021

15 lutego 2021 r. została wydana interpretacja ogólna dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.  

Od 1 stycznia 2021 r. towary i usługi objęte podzieloną płatnością określamy według PKWiU 2015 12 lutego 2021

Wbrew zapowiedziom MF termin stosowania PKWiU 2008 dla celów opodatkowania VAT nie został kolejny raz przedłużony. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawierający katalog towarów i usług identyfikowanych wg PKWiU 2015. Czy przejście na nowe PKWiU zmieniło zakres tego załącznika?  

Nowe zasady korygowania faktur 22 stycznia 2021

Z początkiem 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korygowania faktur. Zmiany dotyczą zarówno sposobu rozliczania faktur korygujących in minus, jak i in plus.

Objaśnienia podatkowe dotyczące dokumentowania WDT – szybka powtórka czy interpretacyjny przełom? 12 stycznia 2021

17 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania WDT dla celów stosowania stawki 0% VAT – kończąc tym samym niemalże roczne dywagacje na ten temat.