Spółka zależna nie przesądza o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej 21 maja 2020

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej budzące wiele wątpliwości doczekało się wydania kolejnego wyroku. Tym razem TSUE 7 maja 2020 r. w sprawie C‑547/18 orzekł, że nie można wywieść istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej spółki mającej siedzibę w państwie trzecim, wyłącznie opierając się na fakcie, że spółka ta posiada w państwie członkowskim spółkę zależną. Dodatkowo Trybunał wskazał,

Czytaj więcej

Odroczenie terminu płatności VAT jest możliwe 8 maja 2020

Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie mają obowiązek zapłaty VAT do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczania VAT kwartalnie, termin płatności tego podatku przypada natomiast 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Jeżeli jednak – z różnych przyczyn – nie jesteśmy w stanie zapłacić VAT w terminie, możemy złożyć wniosek o jego odroczenie. Taki

Czytaj więcej

Rachunek VAT: jak uwolnić środki pieniężne 28 kwietnia 2020

Jeżeli stosujesz mechanizm podzielonej płatności i nie wykorzystujesz środków zgromadzonych na rachunku VAT, możesz złożyć wniosek o ich przekazanie na rachunek rozliczeniowy. Jest to możliwe w każdym czasie, niemniej należy spełnić kilka wymogów. Środki uzyskane taką drogą mogą zostać spożytkowane w dowolny sposób.   Gdy tarcza antykryzysowa nie wystarcza, warto zastanowić się nad skorzystaniem z

Czytaj więcej

Nowy JPK_V7 namiesza w podzielonej płatności 10 kwietnia 2020

Nowy JPK (JPK_V7) najprawdopodobniej zacznie obowiązywać – wobec wszystkich podatników – od 1 lipca 2020 r. Od tego czasu, automatyczne oznaczanie faktur adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”, czy dokonywanie płatności za wszystkie faktury z użyciem omawianego mechanizmu, może okazać się niewystarczające dla zachowania bezpieczeństwa podatkowego. Nowy JPK_V7 będzie bowiem wymagał od podatników oznaczania symbolem „MPP” tylko

Czytaj więcej

Nowe przepisy, stare zasady dokumentowania WDT 31 marca 2020

Do końca 2019 r. zasady dokumentowania WDT określała ustawa o podatku od towarów i usług. Wątpliwości pojawiły się po 1 stycznia 2020 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4 grudnia 2018 r. Najnowsze indywidualne interpretacje podatkowe potwierdzają, że w bieżącym roku dokumentowanie WDT w sposób zgodny z ustawą

Czytaj więcej

Koronawirus: Podatkowa Tarcza Antykryzysowa 25 marca 2020

Koronawirus wpłynie również na regulacje VAT. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów przesunięciu ulegnie m.in. termin składania nowego JPK VAT oraz stosowania nowej matrycy stawek VAT.   Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na portalu informacyjnym MF, przełożony ma zostać termin wdrożenia nowego JPK VAT. Pierwotnie, obowiązek składania nowego JPK miał wejść w życie 1 kwietnia

Czytaj więcej

PKWiU 2008 zostaje w podzielonej płatności do końca 2020 roku 9 marca 2020

Do 31 grudnia 2020 r. towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności mają być nadal identyfikowanego wg PKWiU 2008. Jak na razie – wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów – nie nastąpi więc oczekiwana nowelizacja załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.  

Czytaj więcej

Fiskus zmienia zdanie w sprawie obsługi wartości pieniężnych 6 marca 2020

Organy podatkowe myliły się uznając, że usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (takie jak cashprocessing lub cashandling), mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Z interpretacji ogólnej z 2 stycznia 2020 r. (sygn. PT6.8101.5.2019) wydanej przez Ministra Finansów wynika, że świadczenia te są opodatkowane według stawki 23% VAT.   Wątpliwości związane ze stawką VAT

Czytaj więcej

Brexit: do końca roku bez zmian podatkowych 28 lutego 2020

Brexit nabiera realnych kształtów. Zjednoczone Królestwo od 1 lutego 2020 r. formalnie nie jest już członkiem Unii Europejskiej. To pokłosie przeprowadzonego niespełna cztery lata temu referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. Zgodnie z tzw. Umową Wyjścia, do końca 2020 r. obowiązywać będzie okres przejściowy, a relacja między Unią Europejską i Wielką

Czytaj więcej

Forma instrumentów finansowych nie decyduje o zwolnieniu 13 lutego 2020

Przechowywanie instrumentów finansowych, bez względu na ich formę, nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Czynność ta podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. Minister Finansów wydał 20 stycznia 2020 r. interpretację ogólną (nr PT6.8101.4.2019) ws. właściwej stawki VAT dla usług przechowywania instrumentów finansowych. Wynika z niej, że dla wysokości opodatkowania VAT tych usług bez znaczenia pozostaje

Czytaj więcej