Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych 18 lutego 2021

15 lutego 2021 r. została wydana interpretacja ogólna dotycząca kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych.  

Od 1 stycznia 2021 r. towary i usługi objęte podzieloną płatnością określamy według PKWiU 2015 12 lutego 2021

Wbrew zapowiedziom MF termin stosowania PKWiU 2008 dla celów opodatkowania VAT nie został kolejny raz przedłużony. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawierający katalog towarów i usług identyfikowanych wg PKWiU 2015. Czy przejście na nowe PKWiU zmieniło zakres tego załącznika?  

Nowe zasady korygowania faktur 22 stycznia 2021

Z początkiem 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korygowania faktur. Zmiany dotyczą zarówno sposobu rozliczania faktur korygujących in minus, jak i in plus.

Objaśnienia podatkowe dotyczące dokumentowania WDT – szybka powtórka czy interpretacyjny przełom? 12 stycznia 2021

17 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie dokumentowania WDT dla celów stosowania stawki 0% VAT – kończąc tym samym niemalże roczne dywagacje na ten temat.

Brexit z perspektywy rozliczeń VAT 21 grudnia 2020

Proces opuszczania przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej – zwany potocznie „brexitem” – trwa od kliku lat. W następstwie długotrwałych i skomplikowanych negocjacji Wielka Brytania formalnie opuściła Wspólnotę 31 stycznia 2020 r.

SLIM VAT. Ustawa przekazana Prezydentowi 7 grudnia 2020

28 listopada 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o VAT i niektórych innych ustaw została przekazana Prezydentowi do podpisu. Wszystko wskazuje zatem na to, że od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające SLIM VAT.

Ulga na złe długi. Trybunał uznał, że polskie przepisy są zbyt surowe 6 listopada 2020

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie w sprawie C-335/19, która dotyczyła sporu polskiej spółki z Ministrem Finansów. Z wyroku wynika, że przepisy krajowej ustawy o VAT są zbyt restrykcyjne w kwestii warunków pozwalających przedsiębiorcom na skorzystanie z ulgi na złe długi.

Kiedy możliwe jest anulowanie faktury 27 października 2020

Anulowanie faktury jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy faktura ta nie została wprowadzona do obrotu prawnego i nie dokumentuje rzeczywistych czynności.

SLIM VAT – zarys zmian w rozliczeniach VAT 4 sierpnia 2020

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję „uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT” w ramach tzw. pakietu SLIM VAT. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie oraz zasadach przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.

Magazyny call-off stock zastąpiły magazyny konsygnacyjne 9 lipca 2020

1 lipca 2020 r. – w ramach tzw. pakietu Quick Fixes – do ustawy o VAT wprowadzono nowe uproszczenie w rozliczaniu VAT z tytułu transakcji realizowanych z udziałem magazynów, tj. procedurę magazynu typu call-off stock. Jednocześnie, moc utraciły dotychczasowe przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych.