Brak odpowiedzi na reklamację – ważna informacja dla przedsiębiorców i konsumentów.
Od 10.01.2017 r. brak odpowiedzi na reklamację konsumenta w ciągu 30 dni oznacza uznanie reklamacji przez przedsiębiorcę. Podstawa prawna to art. 7a ustawy o prawach konsument. Więcej informacji tutaj.