Orzeczenie: kiedy jest możliwa stawka 0 % VAT.  Brak ważnego numeru VAT-UE w kraju, do którego przemieszczono towary własne uniemożliwia zastosowanie stawki 0% VAT. Transakcja taka nie powinna być wykazywana w informacji podsumowującej. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/68FA3372F6