W ostatnim czasie wzrosła liczba kontroli prowadzonych przez fiskusa, w których weryfikowane są ceny w transakcjach zawieranych przez przedsiębiorców z podmiotami powiązanymi. Organy podatkowe w coraz szerszym zakresie korzystają z narzędzi pozwalających na weryfikację rynkowości cen stosowanych przez podatników w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Między innymi korzystają z odpłatnych baz danych pozwalających na porównywanie wyników finansowych kontrolowanych przedsiębiorstw z wynikami finansowymi podmiotów działających na rynku. Zasadniczo te same bazy danych są wykorzystywane przez samych podatników do uzasadnienia rynkowości zawieranych transakcji – w zgodzie z regulacjami dotyczącymi dokumentacji podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. Praktyka pokazuje, że wykorzystanie nowych narzędzi i wyciąganie prawidłowych wniosków z analiz benchmarkowych może stanowić nie lada wyzwanie.
Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej oraz tutaj.