Istotne orzeczenie dla osób, których dotyczy spór pomiędzy wspólnikami. Sąd Administracyjny stwierdził, że ważne przyczyny to nie tylko takie, które uniemożliwiają funkcjonowanie spółki. Trafne są również uwagi sądu dotyczące wniosków dowodowych. http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-wazne-przyczyny-to-nie-tylko-takie-ktore-uniemozliwiaja-funkcjonowanie-spolki