Wymogi dokumentacji cen transferowych: 13 października w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł doradcy podatkowego Grzegorza Młynarczyka. Materiał pt. „Czas zacząć prace nad dokumentacją” dotyczy cen transferowych i obowiązków ciążących na podatnikach.
Zwiększyły się wymogi związane z dokumentowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowe rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 12 września (DzU z 18 września 2017 r., poz. 1752 i 1753) zawierają szczegółowy zakres informacji, które należy przedstawić w dokumentacji. Rozporządzenia weszły w życie 3 października. Większość podatników będzie zobowiązana do sporządzenia zupełnie nowych rodzajów dokumentacji. Co więcej, zdecydowana większość podatników (ci, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) będzie musiała posiadać kompletną dokumentację przed końcem marca 2018 r. To zasadnicza zmiana w stosunku do lat ubiegłych.
Pełna treść artykułu dostępna jest na serwisie on-line Rzeczpospolitej oraz tutaj.