W wydaniu Gazety Prawnej z 27 czerwca 2012 r. ukazała się wypowiedź Artura Wolnego z Sendero Tax & Legal, w której – jako pełnomocnik strony skarżącej – komentuje przełomowy dla branży recyklingowej wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący możliwości odliczenia VAT z faktur wystawionych przez firmanta.