Pełnienie funkcji członka Zarządu w spółce z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem i przywilejami. To także szeroka odpowiedzialność. Członkowie Zarządu są bowiem zobowiązani do zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa. Jeżeli dojdzie do naruszenia przepisów, mogą ponieść z tego tytułu daleko idące negatywne konsekwencje.

Z naszej praktyki wynika, że w wielu przypadkach członkowie Zarządu nie są świadomi jak szeroki jest zakres ich odpowiedzialności. Najczęściej dowiadują się o tym, gdy jest już za późno na podjęcie działań zapobiegawczych – np. gdy odpowiednie organy rozpoczęły kontrolę (Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, policja itd.). W związku z tym przedstawiamy poniżej kilka najważniejszych informacji dotyczących tego zagadnienia.

 

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN WIEDZIEĆ, ŻE:

 

W ostatnich kilku latach przybyło w Polsce obowiązków, za nieprzestrzeganie których członkom Zarządu grozi wysoka odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna. Wynikają one m.in. z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO), przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CRBR), czy też raportowania schematów podatkowych (MDR). Tendencja ustawodawcy jest taka, aby to właśnie przedsiębiorców obciążać kolejnymi ryzykogennymi obowiązkami.

Dlatego tak ważne jest, aby członkowie Zarządu wiedzieli i rozumieli – za co i wobec kogo odpowiadają oraz jakie konsekwencje im grożą w razie naruszenia danego obowiązku. Ważna jest także okresowa aktualizacja tej wiedzy. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem naszych wpisów na BLOGU DLA SPÓŁEK, w których przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych rodzajów odpowiedzialności.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie ma jednego skutecznego sposobu na minimalizację ryzyka poniesienia przez członka Zarządu odpowiedzialności za ewentualne naruszenie. Aby osiągnąć pożądany efekt, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować największe ryzyka związane z funkcjonowaniem danej Spółki. Następnie należy podjąć szereg spójnych ze sobą działań. Zachęcamy do lektury naszego kolejnego wpisu na BLOGU DLA SPÓŁEK, w którym wskażemy, w jaki sposób to ryzyko można minimalizować.