Jak wskazywaliśmy w jednym z naszych poprzednich wpisów, pełnienie funkcji członka Zarządu w spółce z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem i przywilejami. To także szeroka odpowiedzialność. Członkowie Zarządu są bowiem zobowiązani do zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami prawa. Jeżeli dojdzie do naruszenia przepisów, mogą ponieść z tego tytułu daleko idące negatywne konsekwencje.

Z naszej praktyki wynika, że w wielu przypadkach członkowie Zarządu nie są świadomi jak szeroki jest zakres ich odpowiedzialności. A nawet jeśli to wiedzą, to nie zdają sobie najczęściej sprawy z tego, czy można ograniczyć taką odpowiedzialność i w jaki ewentualnie sposób to zrobić.

W związku z tym podpowiadamy, że w pewnych aspektach odpowiedzialność Zarządu można ograniczać.

Należy jednak pamiętać, że zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie ogranicza zupełnie jego odpowiedzialności wobec Spółki, pełniącej rolę pracodawcy. Odpowiedzialności członków Zarządu nie ogranicza też umocowanie do działania pełnomocników, czy powierzenie spraw (np. prowadzenia księgowości) podmiotom trzecim (specjalistom, księgowym).

A zatem jak można minimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności przez członka Zarządu w spółce z o.o.?

Nie ma jednego skutecznego sposobu na minimalizację ryzyka poniesienia przez członka Zarządu odpowiedzialności za ewentualne naruszenie.

Aby osiągnąć pożądany efekt, w pierwszej kolejności należy zidentyfikować największe ryzyka związane z funkcjonowaniem danej spółki. Następnie należy podjąć szereg spójnych ze sobą działań.

W szczególności należy stworzyć właściwie procedury, a następnie je skutecznie wdrożyć. Najczęściej naszym Klientom doradzamy:

 

W kolejnych wpisach przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych rodzajów odpowiedzialności.