Mimo, iż przeważająca większość interpretacji indywidualnych potwierdza, że dostosowanie cen transferowych do poziomu rynkowego pozostaje poza zakresem podatku od towarów i usług, kwestia ta nadal budzi wiele wątpliwości.

Niekiedy po zakończeniu roku okazuje się, że przedsiębiorcy nie udało się osiągnąć marżowości na poziomie rynkowym w transakcji z podmiotem powiązanym. Aby dostosować ceny transferowe do odpowiedniej wysokości, strony przeprowadzają w takich sytuacjach tzw. korekty dochodowości. Warto się zastanowić czy korekty te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Cały artykuł autorstwa doradcy podatkowego Adama Wnuka znajduje się na stronie Rzeczpospolitej: https://kancelarierp.pl/czy-korekty-dochodowosci-podlegaja-vat