Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie naszego zespołu VAT. Nasz klient – jeden z największych producentów materiałów budowanych w Polsce – zawarł umowę wirtualnego zakupu energii elektrycznej (kontrakt różnicowy, VPPA) i nabycia tzw. gwarancji pochodzenia energii z OZE. W 2021 r. uzyskaliśmy dla niego interpretację indywidualną dotyczącą wybranych konsekwencji na gruncie VAT. W pierwotnym rozstrzygnięciu – wbrew naszej argumentacji – Dyrektor KIS odmówił podatnikowi prawa do odliczenia VAT od nabycia gwarancji pochodzenia. Organ uznał także, że otrzymując środki finansowe w wyniku rozliczania VPPA przedsiębiorca ten działa jako podatnik zwolniony z VAT. W ówczesnym stanie prawnym mogło to wiązać się z niedogodnościami – w tym z ograniczeniem prawa do odliczenia VAT i z koniecznością stosowania tzw. współczynnika VAT. Nie zgodziliśmy się ze stanowiskiem Dyrektora KIS i zaskarżyliśmy interpretację do WSA w Opolu. W wydanym 21 lutego 2022 r. wyroku (sygn. akt I SA/Op 483/21) Sąd podzielił naszą argumentację i uchylił skarżone rozstrzygnięcie. Zdaniem WSA w Opolu zakup gwarancji pochodzenia energii ma związek w wykonywaniem czynności podatkowanych i daje prawo do odliczenia VAT. Ponadto, w pewnych okolicznościach przedsiębiorca uczestniczący w kontrakcie różnicowym na energię elektryczną nie powinien być traktowany jako podatnik VAT.