Opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy to nie koszt podatkowy

Działania ograniczające dalsze straty nie są zabezpieczeniem źródła przychodów. Decydując się na zawarcie umowy na czas określony trzeba liczyć się z ryzykiem gospodarczym. Innego zdania są sądy i konsekwentnie stają po stronie podatników.

Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.