Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej. Wyjaśnił m.in., że preferencja nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz placówek leczniczych. Z przepisów o VAT wynika, że z podatku zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych. Usługi muszą być jednak świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Nie są to jednak jedyne warunki, które są konieczne do zastosowania tego zwolnienia.

Pełna treść artykułu dostępna na internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniu Dobra Firma oraz tutaj.