Dostawa wewnątrzwspólnotowa: nowe wymagania i ryzyka.

Planowane zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług wprowadzają wiele obowiązków i zaostrzają wymogi dotyczące sposobu dokumentowania transakcji przeprowadzanych z unijnymi kontrahentami. 4 grudnia ubiegłego roku Rada (UE) przyjęła pakiet rozwiązań mających za zadanie naprawę wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozwiązania te (funkcjonujące powszechnie pod mianem pakietu Quick Fixes) to dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 i rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912. Aby dostosować polskie regulacje do unijnych zmian, Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o VAT i kodeksu karnego skarbowego.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma.