Audyty podatkowe


  • Weryfikacja podatkowego rozliczania wydatków reklamowych. Wskazanie obszarów oszczędności podatkowych.

BRANŻA/KLIENT
Producent materiałów budowlanych

  • Przegląd typu due dilligence. Identyfikacja ryzyk podatkowych mogących obniżyć cenę oferowaną przez inwestora.

BRANŻA/KLIENT
Branża energetyczna

  • Audyt rozliczeń podatkowych w grupie spółek. Ujawnienie istotnych oszczędności podatkowych.

BRANŻA/KLIENT
Producent materiałów budowlanych