Wydaje się, że faktury udostępniane na portalach online są przyszłością działów księgowości. Dzięki temu rozwiązaniu klient może w każdej chwili zalogować się do dedykowanego systemu i pobrać fakturę. Korzystanie z takiego rozwiązania w praktyce generuje jednak sporo wątpliwości w sferze podatkowej. Bo co w sytuacji, w której oprócz dokumentu udostępnionego na portalu, klient otrzymuje jednocześnie fakturę w formie papierowej? Czy w razie pomyłki możemy anulować taką fakturę i usunąć ją z portalu? Czy udostępniając faktury dwutorowo – na papierze/e-mailem oraz za pośrednictwem portalu – wystawimy dwie różne faktury do tej samej transakcji i narazimy się na ryzyko tzw. pustych faktur oraz dwukrotnego rozliczenia VAT?

 

Jeden z naszych Klientów wdrożył taki właśnie portal online i poprosił nas o rozwianie powyższych wątpliwości. Naszym zdaniem – przy spełnieniu określonych warunków – opisane wyżej ryzyko nie powinno wystąpić, a fakturę udostępnioną na portalu można anulować. W wydanej 3 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.934.2021.1.IK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w pełni podzielił nasze stanowisko.

Zawsze warto przy wdrażaniu nowych rozwiązań do rozliczeń zasięgnąć opinii ekspertów. Pomoże to uniknąć ewentualnych sporów z kontrahentami i niekorzystnych skutków podatkowych.