Firma musi czasem powalczyć w sądzie. Niezależnie o tego, czy w trakcie prowadzenia biznesu dochodzi do sporu np. z kontrahentami czy pracownikami, warto jest się do takich procesów odpowiednio przygotować, aby zwiększyć szanse wygranej lub zminimalizować ryzyko przegranej w sądzie. W codziennej pracy biznesowej bardzo rzadko wiemy, która z załatwianych przez nas spraw znajdzie się w sądzie. Dlatego warto jest dbać, by ustne uzgodnienia zostały potwierdzone na przykład w formie e-maila do kontrahenta. Dobrym zwyczajem jest również dokumentowanie przyczyn podjęcia istotnych decyzji – tu również metodą może być e-mail – do przełożonego lub współpracowników. Po upływie czasu często trudno jest odtworzyć treść ustnych ustaleń lub motywów podjęcia decyzji, zwłaszcza gdy w firmie dochodzi do zmian personalnych. Truizmem jest stwierdzenie, że ważne jest odpowiednie archiwizowanie dokumentów – zarówno tych papierowych, jak i elektronicznych. Warto o to dbać, bo często jest to niezbędny warunek powodzenia w sądzie.

Pełna treść artykułu Pawła Michalskiego, radcy prawnego, partnera SENDERO Tax&Legal dostępna w internetowym serwisie Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.