W razie wniesienia do S.K.A. aportu w postaci znaku towarowego, podstawą opodatkowania nie będzie jego wartość rynkowa, lecz wartość nominalna obejmowanych w zamian akcji lub udziałów. Pełna treść orzeczenia dostępna jest tutaj.