SN: postępowanie sądowe jest dotknięte nieważnością, jeśli strona, będąca obcokrajowcem, nie włada dostatecznie dobrze językiem polskim, a mimo tego jest przesłuchiwana bez udziału tłumacza. Jeśli jednak biegle włada ona językiem polskim, to tłumacz przy jej przesłuchaniu jest zbędny. Pełne orzeczenie sądu tutaj.