Nadal nie jest jasny stan prawny dotyczący nagrania rozmowy bez zgody rozmówcy i posłużenia się nagraniem w sądzie. Ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, istotne przy sporach sądowych. http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/nagranie-rozmowcy-bez-zgody