Od 2023 r. podatnicy mogą łączyć się w grupy. Rozwiązanie to niesie wiele korzyści, ale stawia też nowe wyzwania. Trudności przysporzyć może m.in. zmiana sposobu odliczania podatku w okresach na przełomie funkcjonowania grupy.

Grupa VAT (GV) to zespół podmiotów (powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie) zarejestrowanych jako jeden podatnik VAT. Zawiązanie grupy VAT powoduje, że czynności podejmowane przez jej członków, na gruncie VAT, są traktowane jako wykonywane przez jednego podatnika – tj. grupę VAT. W konsekwencji transakcje realizowane między członkami grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Kto odlicza

Utworzenie grupy VAT pozwala na osiągnięcie korzyści ze wspólnego rozliczania VAT. Należą do nich m.in. poprawa płynności finansowej, ograniczenie obowiązków ewidencyjnych związanych z rozliczaniem VAT oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaległości z powodu nieprawidłowego rozliczania tego podatku. Obok korzyści wynikających z utworzenia grupy VAT, uczestnictwo w takiej strukturze może skutkować pojawieniem się wielu pytań i wątpliwości, wynikających ze zmiany sposobu rozliczania VAT.

Jednym z takich zagadnień może okazać się odliczanie VAT od transakcji realizowanych w okresach przejściowych, na początku i końcu funkcjonowania grupy VAT.

Przedsiębiorcy, którzy założą grupę VAT, mogą otrzymywać od kontrahentów faktury dokumentujące transakcje zrealizowane w okresach sprzed jej utworzenia. Wówczas pojawiają się pytania, czy grupa VAT będzie mogła odliczyć VAT z takich faktur? Kluczowy dla rozstrzygnięcia tych wątpliwości jest fakt, że grupa VAT przejmuje prawa i obowiązki pojedynczych członków ją tworzących. W świetle tej informacji, możliwość odliczenia VAT przez grupę od transakcji zrealizowanej w okresie sprzed jej utworzenia, nie budzi większych wątpliwości. Taki wniosek wynika również z objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Całość artykułu można przeczytać na stronie Rzeczpospolita.pl .