Jak przetwarzamy dane osobowe

Ochronę prywatności osób współpracujących z nami traktujemy priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – ( „RODO”), chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy sp.k. (dalej: „Sendero KLM”) lub Sendero sp. z o.o.