Zdaniem sądów administracyjnych, pogląd fiskusa w zakresie wysokości progu kosztów finansowania dłużnego jest nieprawidłowy. Organy podatkowe ograniczają go zupełnie bezpodstawnie i wbrew literalnemu brzmieniu przepisów. Precedensowe wyroki zapadły na gruncie przepisów ustawy o CIT dotyczących kosztów finansowania dłużnego, które obowiązują od początku 2018 r. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy mają prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie część nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Nadwyżkę tę określa się poprzez pomniejszenie dochodów odsetkowych o koszty finansowania dłużnego. Jeśli kwota kosztów finansowania dłużnego przewyższa przychody odsetkowe, to tylko część z otrzymanej różnicy może podlegać zaliczeniu do kosztów.

Pełna treść artykułu konsultanta podatkowego Michała Kordiaka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.