Określenie momentu, w którym powstał obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, może sprawiać trudności.

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnik rozliczający VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) powinien rozpoznać obowiązek podatkowy 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem tego nabycia. Jeśli przed tym dniem sprzedawca wystawił fakturę dokumentującą dokonaną dostawę, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury. Co jednak w sytuacji, gdy fakturę wystawiliśmy  jeszcze zanim nastąpiła dostawa?

Pełna treść artykułu doradcy podatkowego Adama Wnuka dostępna w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej, Tygodniku Dobra Firma i tutaj.