Zadośćuczynienie na podstawie ugody jest wolne od podatku wyłącznie, gdy jest to ugoda sądowa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Pełne orzeczenie NSA dostępne jest tutaj.