Z przyjemnością możemy się pochwalić kolejną sprawą, którą wygraliśmy dla naszego zleceniodawcy, w tym przypadku działającego w branży turystycznej. Sprawa dotyczyła pozwu o zapłatę za sprzedane usługi turystyczne, które z powodu wybuchu pandemii nie mogły zostać zrealizowane.
Nasi prawnicy przeanalizowali umowę współpracy zawartą między stronami oraz na jej podstawie dowiedli przed Sądem, że stronie powodowej nie należy się wypłata prowizji. Sąd poparł argumentację naszych prawników i prawomocnie oddalił powództwo.

Pandemia do dziś boleśnie weryfikuje zasadność zawieranych umów, czego dowodzą liczne procesy sądowe o zapłatę Niestety firmy, które nie zabezpieczyły się odpowiednimi zapisami, do dziś ponoszą bolesne skutki finansowe. Pamiętajmy, że prawne zabezpieczenie się tak podstawowym narzędziem jak poprawnie skonstruowana umowa o współpracy jest podstawą naszego bezpieczeństwa w biznesie.

Sprawę poprowadziła adwokat Katarzyna Tabak-Wykurz. Gratulujemy!