WYGRANA | Miło nam poinformować, że wygraliśmy dla naszego klienta kolejną sprawę związaną z roszczeniami dotyczącymi  tzw. „opłat półkowych”.

Uwzględnienie przez Sąd I Instancji argumentacji wskazującej na funkcjonowanie dostawców i sieci handlowych w nowoczesnym kanale dystrybucji spowodowało korzystne dla naszego klienta rozstrzygnięcie sprawy i oddalenie powództwa. Wyrok nie jest prawomocny. Akcentuje jednak utrwalającą się w orzecznictwie tendencję do wieloaspektowej weryfikacji przesłanki utrudniania przedsiębiorcom dostępu do rynku.

W sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji polegających na pobieraniu opłat za przyjęcie towarów do sprzedaży, innych niż marża handlowa przesłanka ta staje się istotnym elementem postępowania dowodowego. Wyrok potwierdza także, że dostawcy i sieci handlowe mogą być powiązane równolegle szeregiem umów, obejmujących ich współpracę w różnych zakresach. Fakt istnienia tych szerokich powiązań nie może być jednak jedynym argumentem uzasadniającym zarzut dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji przez jedną ze stron.

Naszym zdaniem:

W rozstrzygnięciach sporów z powyższego zakresu można zaobserwować odejście od uproszczonych ocen przesłanek czynów nieuczciwej konkurencji na rzecz większego ważenia argumentacji obu stron. Zmianę tę obserwujemy praktycznie z wieloletniej perspektywy, biorąc udział w postępowaniach sądowych po stronie sieci handlowych. Jesteśmy dumni z wkładu wnoszonego przez naszych prawników w tę zmianę.

Sprawę z ramienia SENDERO Tax & Legal prowadziła radca prawny Anita Woroniecka.

 

Przeczytaj również >>> Wygrana SENDERO w „sprawie półkowej”