Nowelizacja ustawy i cena maksymalna

23 maja 2024r. została uchwalona ustawa przedłużająca cenę maksymalną dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała do końca 2024r.

Każdy uprawniony przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy ta pomoc nie przekracza limitów pomocy publicznej, zgodnych z prawem UE.

Prognozy cen energii elektrycznej

Nie należy spodziewać się przedłużenia ceny maksymalnej na rok 2025. Obecne ceny rynkowe są poniżej kwoty 693 zł/MWh.

Zdaniem współpracujących z Sendero ekspertów z wiodącej firmy doradztwa energetycznego aktualnie jest najlepszy moment na zamawianie energii elektrycznej na lata 2027-2029, gdyż spodziewany jest wzrost cen. Wynika to ze zmian Zielonego Ładu na poziomie UE oraz redukcji certyfikatów CO2.

Zmiany w prawie energetycznym

Pod koniec 2023 roku zmieniły się przepisy prawa energetycznego dotyczące wypowiadania umów przez odbiorców.

Mając to na uwadze dobrze jest sprawdzić:

  1. czy korzystając z maksymalnych cen energii przedsiębiorca z sektora MŚP nie przekracza limitów pomocy publicznej?
  2. czy w roku 2024r. odbiorca może zmienić sprzedawcę i uzyskać lepszą cenę niż 698 zł/MWh?
  3. jakie ceny odbiorca będzie miał od początku 2025r. i czy nie należy zmienić sprzedawcy lub renegocjować już podpisanej umowy?
  4. czy nie należy już teraz zamówić energii elektrycznej na kolejne lata, w szczególności na lata 2027-2029?

We wszystkich powyższych kwestiach można skorzystać z usług Sendero oraz wiedzy współpracujących z nami ekspertów.