Z radością przyjęliśmy wiadomość, iż Jakub Janik – członek zespołu Sendero Tax & Legal od roku 2007 – zdał z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski. W konsekwencji po złożeniu przyrzeczenia Jakub w najbliższym czasie powiększy grono radców prawnych w naszej firmie.