Kolejny sukces zespołu radców prawnych Sendero. Wygraliśmy przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu sprawę, w której reprezentowaliśmy naszego Klienta (dewelopera) w sporze z jednym z nabywców lokalu. Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska zawartego w naszej apelacji. Uznał, że nie można nakazać usunięcia wad całej nieruchomości wspólnej, gdy członek wspólnoty mieszkaniowej wyraźnie żąda w pozwie usunięcia tych wad w części, która odpowiada jego udziałowi w nieruchomości wspólnej. W takiej sytuacji nakazanie usunięcia wad całej nieruchomości wspólnej jest orzekaniem ponad żądanie pozwu i jako takie jest niedopuszczalne. Ponadto Sąd oddalił apelację nabywcy lokalu, uznając, że zgłaszane przez niego usterki nie są wadami, za które odpowiada deweloper, ale dotyczą eksploatacji lokalu. Sprawę prowadzili: Anna Wieczorek – radca prawny, partner, Anita Woroniecka – radca prawny, Filip Firut – radca prawny.