Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że pracownicy nie zapłacą podatku dochodowego od uczestnictwa w imprezie integracyjnej organizowanej przez zakład pracy (wyrok z 24 stycznia 2013 r. II FSK 1064/11).
Sprawa, w której interesy podatnika reprezentowali doradcy podatkowi Sendero Tax & Legal, może okazać się istotnym krokiem w celu zmiany dotychczasowego niekorzystnego dla podatników stanowiska fiskusa. W omawianym wyroku NSA rozstrzygnął sprawę jednego z naszych Klientów, który zorganizował dla swoich pracowników imprezę integracyjną. Mimo sporządzenia listy pracowników uczestniczących w imprezie, nie był w stanie precyzyjnie ustalić, czy i w jakim stopniu osoby te skorzystały z konkretnych świadczeń. Występując o wydanie interpretacji indywidualnej oraz tocząc spór przed sądami administracyjnymi argumentowaliśmy, że w oparciu o art. 11 ustawy o PIT świadczenia w naturze mogą być uznane za opodatkowany przychód jedynie w sytuacji, gdy pracownik faktycznie je otrzymał i da się ustalić ich wartość. W przypadku organizowania imprezy integracyjnej stwierdzenie, czy pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenia oraz jaka jest ich wartość jest niemożliwe. Nasze stanowisko zostało podzielone zarówno przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu jak i NSA.