Konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli świata biznesu, skupionych różnych dziedzin zajmujących się aspektami ukierunkowanymi na zarządzanie i finanse w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Celem Konferencji jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń osób skupionych wokół różnych form prawnych życia gospodarczego z przedstawicielami nauki reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, a także wykazanie konieczności ciągłej współpracy świata praktyki gospodarczej i świata nauki.

Tematem wiodącym są sposoby ograniczenia skutków kryzysu dla każdej działającej organizacji.

Współorganizatorem konferencji jest Sendero Tax & Legal. Współprowadzącym będzie Artur Wolny – Partner w dziale doradztwa podatkowego w Sendero Tax & Legal.