Poniżej wskazujemy podsumowanie regulacji podatkowych przygotowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa).

PRZYGOTOWANE PRZEZ NAS INFORMACJE ZOSTAŁY OPRACOWANE W OPARCIU O NIEOFICJALNY JESZCZE PROJEKT USTAWY ORAZ INFORMACJE PUBLIKOWANE NA RZĄDOWYCH PORTALACH INFORMACYJNYCH.

Możliwe są zatem pewne modyfikacje poniższej treści. Ustawa ma 109 stron, wybraliśmy tylko to o co pytacie Państwo najczęściej.

POSIEDZENIE SEJMU W TEJ SPRAWIE MA ODBYĆ SIĘ 26 i 27 MARCA 2020 R. NAJPEWNIEJ KRÓTKO PO TYM ZBIERZE SIĘ SENAT. USTAWA WEJDZIE WIĘC W ŻYCIE NAJPRAWDOPODOBNIEJ W PRZYSZŁYM TYGODNIU. NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJĘCIU USTAWY PRZEZ SENAT POINFORMUJEMY O JEJ OSTATECZNEJ WERSJI.

Pobierz informacje >>> Podatkowa Tarcza Antykryzysowa

Aktualizacja >>> tutaj.