Koronawirus wpłynie również na regulacje VAT. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów przesunięciu ulegnie m.in. termin składania nowego JPK VAT oraz stosowania nowej matrycy stawek VAT.

 

Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na portalu informacyjnym MF, przełożony ma zostać termin wdrożenia nowego JPK VAT. Pierwotnie, obowiązek składania nowego JPK miał wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. Teraz ma on zostać odroczony do 1 lipca 2020 r. Na lipiec przesunięty zostanie również termin wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT.

Rząd w dalszym ciągu pracuje nad projektem specustawy antykryzysowej, a jej oficjalna wersja nie została jeszcze opublikowana. Mimo to, Tarcza Antykryzysowa – zdaniem rządu – ma wejść w życie na przełomie marca i kwietnia.

Koronawirus a JPK VAT z deklaracją

W ramach projektowanej tarczy antykryzysowej, przesunięty ma zostać termin wdrożenia nowego JPK VAT, który będzie łączył w sobie jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT.

Jest to zmiana istotna dla dużych przedsiębiorców, bo to właśnie oni od 1 kwietnia mieli stosować JPK VAT w nowej formie. Koronawirus zrówna jednak ich sytuacje z pozostałymi podatnikami, dla których nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Nowa matryca stawek VAT

Koronawirus namiesza również w stawkach VAT. Na lipiec przesunięty ma zostać bowiem również termin stosowania nowej matrycy stawek VAT. Pierwotnie, nowe regulacje miały być stosowane od 1 kwietnia 2020 roku – poza obniżonymi stawkami VAT dla e-booków i e-prasy, które weszły w życie 1 listopada 2019 roku.

Mając jednak na uwadze fakt, że zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT może okazać się dla podatników zbyt problematyczne – MF postanowiło odroczyć ten obowiązek o kolejne 3 miesiące.

Koronawirus pozytywnie wpłynie na białą listę

Zawiadomienie właściwego naczelnika US o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy pozwala na uwolnienie się od negatywnych konsekwencji podatkowych. Należy jednak pamiętać, by złożyć je w ustawowym terminie. Termin ten aktualnie wynosi 3 dni, ale zgodnie z projektem specustawy ma być wydłużony do 14 dni. Jak się zatem okazuje, koronawirus przyniesie przedsiębiorcom także korzystne rozwiązania.

Co oznacza przesunięcie terminu?

Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów do 30 czerwca 2020 r.:

  • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
  • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
  • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Należy mieć jednak na uwadze, że komunikaty zamieszczane na internetowych portalach informacyjnych Ministerstwa Finansów nie są wiążącymi źródłami prawa. Do momentu wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej, jej kształt może się jeszcze zmienić.