Wygrany spór z Ministrem Finansów: Doradcy podatkowi z SENDERO odnieśli sukces w sporze z Ministrem Finansów dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu sprzedaży przedawnionych wierzytelności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu potwierdził stanowisko SENDERO, że podatnik ma prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów stratę z tytułu zbycia każdej wierzytelności – w tym również przedawnionej, a nie jak twierdził Minister Finansów – z wyjątkiem tej przedawnionej (Wyrok z 14 grudnia 2016 r. sygn. I SA/Wr 1108/16).