W kwietniowym dodatku DOBRA FIRMA dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł Anny Wieczorek, która jest radcą prawnym w SENDERO Tax & Legal. W artykule omówiono zmiany prawa w zakresie ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ułatwienia wykonywania uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników. http://www.rp.pl/Firma/Latwiej-bedzie-zwolac-zgromadzenie-wspolnikow.html