Legalność materiałów w kampanii reklamowej: 13 października w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł radcy prawnego Szymona Szurgacza. Materiał dotyczy wykorzystywania gotowych zdjęć czy grafik z portali zdjęciowych. Banki zdjęć, co do zasady nie gwarantują, że treści przez nie udostępniane nie naruszają praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Należy mieć na uwadze, że zawsze może zdarzyć się niezamierzony incydent związany z naruszeniem praw własności intelektualnej osób trzecich. Warto już na etapie planowania kampanii przeciwdziałać negatywnym skutkom wystąpienia takich naruszeń, w tym ewentualnemu kryzysowi wizerunkowemu.
Pełna treść artykułu dostępna jest na serwisie on-line Rzeczpospolitej oraz tutaj.