Likwidacja spółki: Zdaniem WSA w Warszawie wydanie udziałowcom składników majątku spółki z powodu jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki. W takim przypadku nie można bowiem mówić o definitywnym przyroście majątku podatnika. Pełna treść orzeczenia dostępna jest tutaj.