XXVI Konferencja Naukowa pod tytułem „Współczesne problemy rachunkowości, rewizji finansowej i podatków”

6 grudnia 2018 we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Oddział Regionalny Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu oraz Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jednym z prelegentów konferencji był Michał Wodzicki, doradca podatkowy w dziale doradztwa podatkowego SENDERO Tax & Legal. Michał wygłosił odczyt na temat „Podsumowania pierwszego roku obowiązywania cen transferowych”.